Företagsinformation

Denna webbsida drivs av GoEuro Corp.

registrerad i Delaware, USA, under numret 4973690
Företagsledare (director): Naren Shaam

Kontakt

GoEuro Corp.
Warschauer Platz 12
10245 Berlin
Germany

Telefon: +49 30 25555 3900

Help Center

För att snabbt och enkelt lösa en eventuell tvist gällande ett onlineköp hos oss hänvisar vi till EU-kommissionens digitala plattform för rapportering av tvister, Online Dispute Resolution platform (ODR Platform Denna kan nås på: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

Enligt § 36 VSBG informerar vi dig att GoEuro inte är skyldig att delta i ett förfarande för tvistlösning innan dess att en konsumentskiljenämnd har involverats.

 

HemFöretagsinformation
Valuta
Språk